måndag 6 juli 2009

Ingen INGEN INGEN

annan har mer makt över en själv än vad man ger dem. Tycker man själv att man är fantastisk så är man det. Jag är fantastisk.

3 kommentarer: