fredag 13 april 2018

Forever welcome

Du har lämnat för mycket av dig kvar här
för att aldrig återvända

Det vackraste du kan ge henne är slutet
dina bojor fanns aldrig
hårdnar i mitt grepp
allt ändras
varje ögonblick

priset på tager du
likgiltighetens eviga dvala av rutiner
vad är den illusionen värd i förhållande till attraktion

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar