söndag 12 februari 2012

Du är en bit av sanningen som saknas.

Det jag kan erbjuda dig är ett only the sky is the limit liv.
Det finns minst 11 olika sätt att se saker på.
Jag har sett ditt hjärta från minst 11 olika vinklar.
Jag är länkad till dig genom minst 11 personer.
Om du vet jag existerar ser du mig som flickan som?.
Du är min vackraste älskbarhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar