måndag 29 juli 2013

Borde aldrig blivit till i din blick.

Korallmun med tonårsröst låt mig löpa.

1 kommentar: