lördag 10 september 2016

Musa

när dem
som ska älska en annan
kysser i hemlighet
i logerna
i barerna där ingen syns
nätterna med henne är som vatten
 lika delar liv och död
fyller dem
tömmer sig
längtan intakt sen födseln
inget tack
 som om  dem tror de måste leva upp till orden hon klär dem i
idiot! det är ju därför du fick dem från början
du har ju redan överträffat allt
er tystnad är förvånande i relation till ert yrke
hon skulle kunna be om nåd
inte ens då
när dem
sen kryper dem vidare i livet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar